Rj Systems integritetspolicy & behandling av personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PUL (Personuppgiftslagen) eller på Svenska Dataskyddsförordningen, medför att vi sett över elevfilshanteringen för att öka integriteten för de elever som finns registrerade. Vi har tagit beslut om att ta bort e-postadresser, telefonnummer och annan information på samtliga elever då dessa personuppgifter inte är relevanta för att utfärda utbildningsintyg för truck och maskintyper. Personuppgifter som Instruktörer (medlemmar) angett om sig själva kommer att finnas kvar i systemet och vi hänvisar till nedan policy ifrån personuppgiftsansvarig för Arbeta Med Trucks elevdatabas.

RJ System AB:s hantering av personuppgifter – GDPR – Dataskyddsförordningen

RJ System AB hanterar personuppgifter i enlighet med ”GDPR” EU:s Dataskyddsförordning. Detta innebär att alla personuppgifter som RJ System AB i någon form behandlar och hanterar sköts enligt gällande förordning och lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter hos oss på Arbeta Med Truck är, RJ System AB, Skogsliden 15, 451 77 UDDEVALLA.

RJ System AB behandlar personuppgifter i syfte att utfärda utbildningsintyg i enlighet med gällande SS standarder och av arbetsmarknadens parter fastställda riktlinjer för utbildning av truck och maskinförare.

RJ System behandlar även personuppgifter som en konsekvens av legal aspekt som ingångna avtal, beställning av publikation eller liknande.

RJ System AB:s rättsliga grund för personuppgiftsbehandling enligt ovan utgörs huvudsakligen av en intresseavvägning, där vi utifrån vårt berättigade intresse av att kunna utfärda utbildningsintyg behöver behandla relevanta personuppgifter. I fall där du ingått avtal med oss, beställt underlag eller begärt att få uppdatera eller behöver få ett borttappat utbildningsintyg ersatt eller på annat sätt efterfrågat tjänst som RJ System AB tillhandahåller, grundas behandlingen av dina personuppgifter på nödvändighet för att fullgöra avtal och tillhandahållande av sådan tjänst. Du är inte skyldig att tillhandhålla personuppgifter till RJ System AB.

Om du som medlem (instruktör) får inbjudningar, information, nyhetsbrev eller medverkar i arbetsgrupper eller på annat sätt deltar i RJ System AB:s verksamhetsområde med dina personuppgifter, och har frågor om detta så är du välkommen att kontakta oss. Detta görs lämpligast på E-post till info@arbetamedtruck.se alternativt med brev till RJ System AB, Skogsliden 15, 451 77 UDDEVALLA.

RJ System AB sprider eller säljer inte personuppgifter vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs heller inte utomlands.

Dataskyddsinspektionen är den myndighet som är ansvarig för att kontrollera och bevaka att lagstiftningen efterlevs. Du har som registrerad rätt att framföra klagomål genom att vända dig dit.

RJ System AB sparar personuppgifter så länge det finns ändamålsenlig anledning att göra detta. Därefter raderas personuppgifterna.

Du har rätt att när som helst säga upp instruktörsmedlemskapet, mottagande av information eller bli struken från vårt elevregister. Detta görs via mail till info@arbetamedtruck.se alternativt med brev till RJ System AB Skogsliden 15, 451 77 UDDEVALLA.