Vad är instruktörsportalen för något?

Instruktörsportalen är ett kraftfullt verktyg som blir tillgängligt för instruktören efter genomförd och godkänd instruktörsutbildning. Portalen är navet för att du som instruktör bland annat ska kunna beställa utbildningsmaterial, utfärda intyg och beställa nya intyg vid repetitionsutbildningar eller kompletteringsutbildningar! Här samlas alla dina elever och du kan hantera dem över tid med uppdaterade utbildningar eller ersätta förlorade intyg. Här flaggas även intyg där giltighetstiden håller på att gå ut för att fånga upp medarbetare på nödvändiga repetitionsutbildningar (lift och fallskydd).

Har ni flera instruktörer inom företaget/organisationen kan vi erbjuda en depåtjänst som sammanställer alla instruktörers elevfiler. Här kan t.ex. en medarbetare på HR logga in och se samma information som instruktörerna kan se inom hela organisationen. Depåtjänsten medför bara tillgång till informationen och inga ändringar kan göras i databasen. Extra hänsyn har tagits till att anpassa databasen i enlighet med dataskyddsförordningen som du kan läsa mer om här!

Som förnyad instruktör har du många fördelar:

  • Uppdaterat utbildningsmaterial
  • Elevfilshantering via webben
  • Utbildningsintyg och registerhållning
  • Möjlighet att beställa material
  • Support & bollplank

Läs mer och skicka en intresseanmälan till oss här!